Upprop

2022-11-10 Remissyttrande om Sveriges medlemskap i Nato

2022-09-08 Remissyttrande över SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad

2022-03-05 Uttalande om solidaritet med Ukraina

2021-11-14 Upprop till Ann Linde med anledning av den israeliske försvarsministerns terrorklassificering av sex palestinska mänskliga rättighetsorganisationer den 22 oktober 2021

2021-01-27: Palestinierna måste få tillgång till COVID-19 vaccin! (Brev till Sveriges utrikesminister)

2020-10-12: SOL uppmanar Sveriges regering att ratificera FN:s kärnvapenförbud

2020-10-09: SOL uppmanar Sveriges regering att ta fram en lag som kräver att företag respekterar mänskligarättigheter i den egna verksamheten och i sina affärsrelationer

2020-09-10: SOL uppmanar Sveriges regering att skyndsamt ge flyktingbarn i flyktinglägret Moria skydd och trygghet i Sverige

2019-11-17: Nej till tiggeriförbud!

2019-03-25: Protest mot Österåkers återbetalningskrav till Frivilliga Familjehem

2017-12-11: Låt de unga stanna