Kategorier
Solidaritet

Solidaritetspris

Solidaritetsföreningens solidaritetspris instiftas 2022 för att uppmärksamma och uppmuntra solidariska handlingar. Syftet är att:
· visa på alternativ till de självcentrerade värderingar som växt sig starka under senare år,
· visa att solidaritet är något som existerar och fungerar,
· inspirera individer och grupper att stå upp för mänskliga rättigheter lokalt, nationellt och globalt.

Solidaritetspriset avser sådant solidaritetsarbete som ligger i linje med Solidaritetsföreningens principprogram. Där preciseras innebörden av solidaritet till följande områden: (1) en solidarisk flyktingpolitik (2) solidaritet med utsatta i Sverige (3) internationell solidaritet och fredsarbete (4) miljön och klimatet.

Kriterier och regler för SOL: solidaritetspris
‐ Priset kan tilldelas individer, föreningar, organisationer, skolor och institutioner verksamma inom Stockholms nordostkommuner. Ledamöter i SOL:s styrelse kan inte tilldelas priset.
‐ Priset kan avse solidaritetsarbete som bedrivas både ideellt och professionellt.
‐ Alla får nominera kandidater till priset. Nominering ska innehålla en motivering.
‐ Nomineringar ska inlämnas via mail till Solidaritetsföreningen senast i november månad för beslut följande år i mars månad.
‐ Solidaritetsföreningens styrelse beslutar om vem som ska erhålla solidaritetspriset (en kommitté sammansatt av deltagare från flera ideella föreningar verksamma inom Stockholms nordostkommuner ska utses för att förbereda beslutet).
‐ Priset består av ett diplom och symbolisk prissumma.
‐ Priset delas ut på Solidaritetsföreningens årsmöte (vanligtvis i mars månad).
‐ Ändringar av kriterier och regler kan endast beslutas av Solidaritetsföreningens årsmöte efter samråd med de föreningar som är representerade i priskommittén.


Solidaritetsföreningen i Nordost är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med visionen om en mer solidarisk värld. Föreningen är verksam inom Storstockholms nordöstra kommuner dvs Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Österåker och Vaxholm. SOL bedriver solidaritetsarbete under devisen ”tänk globalt, handla lokalt”. Verksamheten bedrivs i egen regi och i samverkan med andra lokala organisationer och föreningar. För mer information:
Mail solidaritetnordost@gmail.com
Facebook https://www.facebook.com/solidaritetnordost
Hemsida https://solidaritetnordost.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *