Stadgar och protokoll

Stadgar

Stadgar

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2023-03-11

Årsmötesprotokoll 2022-03-05

Årsmötesprotokoll 2021-03-06

Årsmötesprotokoll 2020-03-07

Årsmötesprotokoll 2019-03-09

Årsmötesprotokoll 2018-03-21

Protokoll från föreningsbildningen 2017-03-25