SOL – Solidaritetsföreningen

Solidaritet Nordost är den officiella hemsidan för Solidaritetsföreningen i Nordost. Föreningens syfte är att främja solidaritet med människor i andra länder, men också med människor i Sverige till exempel flyktingar och invandrare som försöker få fotfäste i det svenska samhället. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och vänder sig i första hand till Stockholms nordostkommuner (Danderyd, Täby, Vaxholm, Österåker, Vallentuna, Norrtälje). Föreningen bedriver studier och opinionsbildning, genomför studiecirklar, föreläsningar, seminarier, kulturprogram, namninsamlingar och annan utåtriktad verksamhet. Arbetet bedrivs i nära samarbete med lokala organisationer och grupper som har liknande syfte.

Styrelse

Matts Mattson (Täby), ordförande

Ulf Sellgren (Vallentuna), kassör

Anita Börlin (Täby), sekreterare

Marina A Davidsdotter (Danderyd), ledamot

Gun-Britt Wattenström (Täby), ledamöt

Göran Sallnäs (Österåker), ledamot

Britt-Mari Bardon (Norrtälje), ledamot

Amirkhan Yasinzada (Täby), ersättare

Janne Boman (Täby), suppleant

Meit Krakau (Danderyd), suppleant

Övriga funktionärer

Marcus Granström , revisor

Malin Diallo, revisor

vakant, valberedning

vakant, valberedning

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Noteringar från Arbetsgruppen för Solidaritetsföreningen

Upprop