SOL – Solidaritetsföreningen

Solidaritet Nordost är den officiella hemsidan för Solidaritetsföreningen i Nordost. Föreningens syfte är att främja solidaritet med människor i andra länder, men också med människor i Sverige till exempel flyktingar och invandrare som försöker få fotfäste i det svenska samhället. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och vänder sig i första hand till Stockholms nordostkommuner (Danderyd, Täby, Vaxholm, Österåker, Vallentuna, Norrtälje). Föreningen bedriver studier och opinionsbildning, genomför studiecirklar, föreläsningar, seminarier, kulturprogram, namninsamlingar och annan utåtriktad verksamhet. Arbetet bedrivs i nära samarbete med lokala organisationer och grupper som har liknande syfte.

Styrelse

Matts Mattson, ordförande

Ulf Sellgren, kassör

Anita Börlin, sekreterare

Marina A Davidsdotter, ledamot

Gun-Britt Wattenström, ledamöt

Pär Lewin Ronnås, ledamot

Fredrik Wahlstam, ledamot

Amirkhan Yasinzada, ersättare

Jan Boman, suppleant

Samia Tliili, suppleant

Övriga funktionärer

Marcus , revisor

Malin Diallo, revisor

vakant, valberedning

vakant, valberedning

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Noteringar från Arbetsgruppen för Solidaritetsföreningen

Upprop