Kontakt

Föreningens e-postadress är:

solidaritetnordost@gmail.com

Styrelse

Matts Mattson, ordförande (Täby)

Ulf Sellgren, kassör (Vallentuna)

Anita Börlin, sekreterare (Täby)

Marina A Davidsdotter, ledamot (Danderyd)

Göran Sallnäs, ledamot (Österåker)

Meit Krakau, ledamot (Danderyd)

Jan Boman, suppleant (Täby)

Gun-Britt Wattenström, suppleant (Täby)

Marcus Granström, suppleant (Norrtälje)

Britt-Marie Bardon, suppleant (Norrtälje)

Övriga funktionärer

Sven Norén, revisor (Danderyd)

Malin Diallo, revisor (Täby)

Malin Diallo, sammankallande i valberedningen (Täby)

vakant, valberedning

Bli medlem!

Avgiften för medlemskap under ett kalenderår är 150 SEK, som betalas till bankgiro 5220-0391