Kategorier
Palestina

Solidaritetsföreningen i Nordost fördömer Israels planerade annektering av Västbanken

Solidaritetsföreningens styrelse har vid sitt sammanträde 2020-06-30 antagit följande uttalande:

Vi ansluter oss till den internationella opinionen mot Israels planer på att fr o m 1 juli 2020 annektera stora delar av Västbanken. Ett 50-tal oberoende människorättsexperter har 16 juni markerat skarpt mot Israels planer. De säger

”Annekteringen av ockuperat område är ett allvarligt brott mot FN-stadgan och Genevekonventionen och strider mot den grundläggande regel som understrukits flera gånger av FN:s säkerhetsråd och generalförsamling: Det är oacceptabelt att erövra territorier genom krig eller våld.

Det internationella sambundet har förbjudit annektering eftersom det leder till krig, ekonomisk förödelse, politisk instabilitet, systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter och utbrett mänskligt lidande.

Israels planer på annektering skulle utvidga israelisk överhöghet till huvuddelen av Jordandalen och fler än 230 olagliga israeliska bosättningar på Västbanken (Geneve,16 June 2020)”

Solidaritetsföreningen i Nordost fördömer Israels ockupation av Palestina och den planerade annekteringen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *