Kategorier
Fred

Solidaritetsförening ansluter sig till kampanjen för ett kärnvapenförbud

Solidaritetsföreningens styrelse har vid sitt sammanträde 2020-06-30 antagit följande uttalande.

Solidaritetsföreningens styrelse har vid sitt sammanträde 2020-06-30 antagit följande uttalande.

Vi ansluter oss till den internationella opinionen som kräver ett förbud mot kärnvapen.

Den 6 augusti är det 75 år sedan staden Hiroshima raserades av en atombomb. Två dagar senare släpptes ytterligare en över staden Nagasaki. För att inga barn eller vuxna ska dödas av kärnvapen någonsin igen kräver vi ett internationellt förbud mot kärnvapen.

2017 enades 122 av världens länder i FN om att förbjuda kärnvapen. Sveriges regering har ännu inte skrivit under förbudet trots att en stor majoritet av befolkningen vill det. Tillsammans kan vi visa att vi är många som kommer att fortsätta kämpa tills alla kärnvapen är förbjudna och nedrustade. Solidaritetsföreningen i Nordost ansluter sig till den kampanj ”Tagga en trana – för fred och mot kärnvapen” som drivs av Svenska Läkare mot kärnvapen i samarbete med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) och Svenska FN-förbundet.

Kategorier
Palestina

Solidaritetsföreningen i Nordost fördömer Israels planerade annektering av Västbanken

Solidaritetsföreningens styrelse har vid sitt sammanträde 2020-06-30 antagit följande uttalande:

Vi ansluter oss till den internationella opinionen mot Israels planer på att fr o m 1 juli 2020 annektera stora delar av Västbanken. Ett 50-tal oberoende människorättsexperter har 16 juni markerat skarpt mot Israels planer. De säger

”Annekteringen av ockuperat område är ett allvarligt brott mot FN-stadgan och Genevekonventionen och strider mot den grundläggande regel som understrukits flera gånger av FN:s säkerhetsråd och generalförsamling: Det är oacceptabelt att erövra territorier genom krig eller våld.

Det internationella sambundet har förbjudit annektering eftersom det leder till krig, ekonomisk förödelse, politisk instabilitet, systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter och utbrett mänskligt lidande.

Israels planer på annektering skulle utvidga israelisk överhöghet till huvuddelen av Jordandalen och fler än 230 olagliga israeliska bosättningar på Västbanken (Geneve,16 June 2020)”

Solidaritetsföreningen i Nordost fördömer Israels ockupation av Palestina och den planerade annekteringen.

Kategorier
Flykting- och asylfrågor

Håll ihop Sverige – flyktingamnesti för ensamkommande

Solidaritetsföreningen i Nordost ställer sig helhjärtat bakom bakom uppropet och kampanjen Håll ihop Sverige – flyktingamnesti för ensamkommande.

Håll ihop Sverige

Vi kräver permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande ungdomar, av alla nationaliteter, som varit här i mer än ett år.

http://flyktingamnesti.se/vilka-st%C3%A5r-bakom-kraven/vi-blir-fler-och-fler

Kategorier
Tiggeri

Nej till tiggeriförbud!

I Danderyd och Täby förbereds tiggeriförbud. Tiggeriet betraktas här som en ordningsfråga. Man anser att de få personer det handlar om stör gatubilden. Tiggeriförbud är på gång i fler nordostkommuner. Vi protesterar mot denna brist på humanism. Människor i svåra situationer måste kunna få  be en medmänniska om en solidarisk handling. I sin aktuella kampanj mot tiggeriförbud säger Amnesty International: Varje dag sitter EU-medborgare från östra Europa på gatorna här i Sverige. Många har inte haft något annat val än att lämna sitt hemland och sina barn för att hitta försörjning. De är människor. Med rättigheter. Trots det saknar de tak över huvudet, tillgång till sjukvård, vatten och sanitet och blir bortkörda av polisen. De utsätts dagligen för omfattande kränkningar och diskriminering. Därför driver vi nu kampanjen ”Också människa”. Vi kräver att svenska myndigheter lever upp till sina rättsliga åtaganden och garanterar att  mänskliga rättigheter gäller för alla, alltid! (https://www.amnesty.se) Vi ställer oss helhjärtat bakom Amnestys kampanj. En tiggare är också en människa. Vi säger nej till tiggeriförbud! Solidaritetsföreningen i Nordost, Matts MattssonFöreningen folkbildning för frihet — Eduardo Madariaga, Göran SallnäsFrivilliga Familjehem i Österåker, Tomas TysénIFEN, Intresseföreningen för ensamkommande och nyanlända i Österåker, Sakhi Mohibi 

FAKTAEnligt Stadsmissionens uppskattning befinner sig ca 900 utsatta EU-medborgare i Stockholms län. Polisen beräkning är 2 500. Hur många av dem som tigger är oklart. I en aktuell utredning genomförd av Länsstyrelsen i Stockholm på regeringens uppdrag uppskattas totalt ca 4 800 utsatta EU-medborgare befinna sig i Sverige.