SOL – Solidaritetsföreningen i Nordost

Solidaritetsportal för Storstockholm Nordost (Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker)

FN:s flyktingkonvention

FN:s flyktingkonvention eller 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning definierar vem som är flykting och vilka rättigheter den personen har.

Solidaritetspris

Solidaritetsföreningen i Nordost

Solidaritet Nordost är den officiella hemsidan för Solidaritetsföreningen i Nordost. Föreningens syfte är att främja solidaritet med människor i andra länder, men också med människor i Sverige till exempel flyktingar och invandrare som försöker få fotfäste i det svenska samhället. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och vänder sig i första hand till Stockholms nordostkommuner (Danderyd, Täby, Vaxholm, Österåker, Vallentuna, Norrtälje). Föreningen bedriver studier och opinionsbildning, genomför studiecirklar, föreläsningar, seminarier, kulturprogram, namninsamlingar och annan utåtriktad verksamhet. Arbetet bedrivs i nära samarbete med lokala organisationer och grupper som har liknande syfte.

Kom med i arbetet för ett inkluderande och solidariskt samhälle!

Medlemmar får tillgång till utskick, seminarier och evenemang. Avgiften för medlemskap ett kalenderår är 150SEK – Bankgiro 5220-0391